DEJU SEMINĀRS

Par mums

SIA RL consulting ir uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi poligrāfijas pakalpojumu sniegšanā. Kopš 2012. gada esam Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajam Latvijas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju repertuāra apguves semināra izdales materiālu pavairotāji un nodrošinātāji. Par izdales materiālu saturu un autortiesību uzraudzību atbild VISC.